Maligayang pagdating

Maligayang pagdating sa East Link Connections 2022 Online Open House! Galagurin ang site na ito upang malaman ang tungkol sa Eastlink Connections at kung paano ito nakakatulong na ikonekta ang iyong komunidad sa pamamaraang mabilis at maaasahang pagbibiyahe.

Salamat sa pagtulong sa paghubog sa kinabukasan ng pagbiyahe sa Eastside!

East Link Connections: Mas mahusay na mga pagpipilian sa pagbibiyahe papunta sa Eastside

Sa 2024, ang Sound Transit ay magbubukas ng 12 bagong istasyon ng link light rail na mag-uugnay ng bayan ng Seattle, Mercer Island, at Eastside. Ang King County Metro at Sound Transit ang nagtatag ng East Link Connections, isang proyekto sa pagkilos sa Eastside ng King County upang ipatupad ang maayos na network ng pagbiyahe sa rehiyon.

Ang Eastlink Connections ay maghahatid ng pinakabagong network ng pagkilos ng mga bus ng Metro at Sound Transit Express, sasama sa 2 bagong linya ng Sound Transit na magdudugsong sa Seattle, Mercer Island, Bellevue, distrito ng Spring at Overlake sa 2023 at Redmond sa 2024.

Ang implementasyon ng aprubadong  network ng pagkilos ng East Link Connections ay magsisimula sa 2023 kasabay ng pagbubukas ng 2 linya. Ang impormasyon tungkol sa konstriksyon ng 2 linya ay matatagpuan sa website  ng Sound Transit East Link.

Matuto pa tungkol sa East Link Connections

Ang panukalang mga pagbabago sa ruta ng Metro at ST Express na ibinahagi sa proyektong ito ay naimpluwensiyahan ng puna ng komunidad at stakeholder na nalakap sa panahon ng pakikipag-ugnayan noong 2021 at 2022. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa mga pagbabago na naimungkahi, alamin ang ibat-ibang parte ng heyograpikong lugar at ruta ng bus na nakalista sa ibaba.

Karanasan

Inaasahang layunin:

 • Mapabuti ang pagkilos ng mga prayoridad na populasyon, tulad ng tinitukoy ng Metro’s Mobility Framework, kabilang ang mga populasyong hindi napaglilingkuran.
 • Pantay na ipagbigay-alam, makisali, at magbigay ngkapangyarihan sa kasalukuyan ay potensyal na mga kostumer.
 • Maghatid ng pinagsamang serbisyo na tumutugon sa paglawak ng Link.
  • Iwasan ang duplikadong serbisyo ng bus sa Link
  • Mapabuti ang mga koneksyon sa Link.
  • Maging pare-pareho sa Metro Connects at sa kasalukuyan at hinaharap na mga pangangailangan sa pagbyahe.

Mga apektadong lugar:

Bellevue, Bothell, Clyde Hill, Duvall, Issaquah, Kenmore, Kirkland, Lake Forest Park, Medina, Mercer Island, Newcastle, Redmond, Renton, Sammamish, Shoreline, Seattle (Chinatown/International District, Central District, Mt Baker and Rainier Valley), Woodinville, Yarrow Point

Mga rutang may mga iminumungkahing pagbabago:

B Line, 4, 8, 111, 114, 167, 200, 202, bagong ruta 203, 204, 208, 212, 214, bagong ruta 215, 216, 217, 218, 219, bagong ruta 220, 221, bagong ruta 222, bagong ruta 223, 224, 225, 226, 232, 237, 240, 241, 245, 246, 249, 250, bagong ruta 251, 252, bagong ruta 256, 257, 268, 269, bagong ruta 270, 271, 311, 342, 541, 542, 544, 545, 550, 554, 555/556, 630, 930, 931

Ang Phase 1 East Study Area at mga Ruta sa Eastside ng East Link Connections

This maps shows the East Link Connection study area and bus routes in east King County, as well as where the Link 2 Line will operate. This map also identifies which routes are frequent, all-day, and peak service.
Ipinapakita – nitong mapa ang mga nadamay na mga ruta ng bus sa lugar ng proyekto ng East Link Connections sa silangan ng King County. | I-click upang palakihin

East Link Connections Phase 1 West Study Area at mga Ruta

This maps shows the East Link Connection study area and bus routes that extend across Lake Washington and operate into the Seattle area, as well as where the Link 2 Line will operate in Seattle. This map also identifies which routes are frequent, all-day, and peak service.
Ipinakikita – ng mapang ito ang kanlurang bahagi ng lugar ng proyekto sa Seattle, kasama na ang Judkins Park Link Station. Karamihan sa mga rutang makikita ay nagdudugsong sa bayan ng Seattle at UW sa Eastside. | I-click upang palakihin

Pag-unawa sa mga pangangailangan ng Eastside

Pinadali ng King County Metro at Sound Transit ang tatlong yugto ng pakikipag-ugnayan na parte ng proyekto ng East Link Connections. Ang mga yugto ng pakikipag-ugnayang ito ay nagbigay sa aming grupo ng mabuting pang-unawa sa mga pangangailangan at prayoridad sa pagkilos ng ibat-ibang komunidad sa Eastside.

Ang mga grupo ng King County Metro at Sound Transit ay kasalukuyang tinatrabaho ang mga iminungkahing pagbabago sa pamamagitan ng pagsama ng pun amula sa tatlong beses ng pakikipanayam. Ilang karaniwang tema ang lumitaw mula sa ibat-ibang komunidad ng Eastside na umiikot sa mga paraan upang mapabuti ang serbisyo ng pagbiyahe. Narito ang aming narinig na mga pangangailangan at prayoridad ng komunidad:

 • Mas maraming serbisyo sa labas ng peak periods.
 • Pagbutihin ang koneksyon ng una/huling milya sa transit hubs.
 • Paggamit ng mga koneksyon na mas madalas, mataas na kapasidad na pagbiyahe( tulad ng Link, Rapid Ride, mga bus).
 • Pagpapabuti ng koneksyon sa pagitan ng Renton Highlands, Bellevue, at Issaquah.
 • Tiyakin ang koneksyon sa mga ospital at mga ari-arian ng komunidad.

Phase 1

Pagtatasa ng Pangangailangan

 • Kapanayamin ang mga stakeholders sa komunidad tungkol sa mga pangangailangan at hadlang sa pagkilos
 • Suriin ang mga kamakailang pakikipag-ugnayan sa lugar ng proyekto
 • Magsagawa ng pagsusuri sa baseline equity at sa umiiral na mga pangangailangan at hadlang sa serbisyo
 • Magpulong ng Mobility Board at Partner Review Board

Phase 2

Mga Konsepto ng Serbisyo

 • Bumuo at magpakita ng mga konsepto ng serbisyo base sa mga priyoridad na pangangailangan
 • Humingi ng pampublikong puna
 • Matuto ng higit pa tungkol sa mga priyoridad ng komunidad
 • Pagsusuri sa mga konsepto sa pamamagitan ng
  • Pinakamahusay na kasanayan sa disenyo ng serbisyo
  • Mungkahi ng publiko
  • Pagsusuri ng pagkamatarungan

Phase 3

Panukalang Serbisyo

 • Ipakita ang mga iminungkahing pagbabago sa publiko
 • Ipaliwanag kung paano nabuo ang disenyo at ano ang naka-impluwensa sa mga disenyo
 • Humingi ng puna kung paano mas maaayos at mapapabuti
 • Panghuling pagsusuri sa pagkamakatarungan

Konseho ng King County at Sound Transit

 • Ang King County Executive ay magpapadala ng panghuling service network sa konseho ng King County upang isagawa
 • Pinakahuling service network sa Lupon ng Sound Transi upang isagawa
 • Plano sa pagpapatupad at edukasyon sa komunidad

Pagtitiyak ng pagkapantay-pantay ng serbisyo

Upang matiyak ang mas pantay na serbisyo sa pagbiyahe, ang East Link Connections ay gumagamit ng mga sumusunod na alituntunin at patakaran:

Pagkasunud-sunod ng pakikipag-ugnayan

Disyembre 2020 – Pebrero 2021

Nakilala ang mga stakeholders ng komunidad, mga pangangailangan, at mga prayoridad.

Marso – Mayo 2021

Pagbuo ng mga iminungkahing konsepto para sa pagbabago ng serbisyo at pagkolekta ng puna ng stakeholder.

Setyembre – Oktubre 2021

Pagpakita ng iminungkahing pagbabago sa network ng serbisyo sa publiko at pagkalap ng puna.

Nobyembre 2021 – Enero 2022

Pag-update sa iminungkahing mga pagbabago sa network ng serbisyo upang pagtuunan ng pansin ang punang nakalap.

Pebrero – Marso 2022

Ipinakita ang pinakabagong iminungkahing network ng mga pagbabago sa serbisyo sa publiko at kumalap ng puna upang ipaalam ang pagkukumpleto ng inirekomendang network.

Tag-init – Tag-lagas 2022

Kinumpleto bg Metro ang inirekomendang network ng serbisyo para sa pagtatanghal sa King County Council.

2023 – 2024

Pagsisimula ng bagong serbisyo ng bus sa pagbubukas ng mga istasyon ng Sound Transit’s East Link Extension.

Paano ako lilipat

Paglipat mula bus sa light rail

Habang patuloy na lumalawak ang riles ng Link light, ang serbisyo ng bus sa lugar ay patuloy na magbabago upang mas mabuting mapaglingkuran ang mga bagong istasyon ng Link. Nangangahuluhan ito na maraming mga pasahero ang lilipat mula bus papuntang riles ng light rail upang maabutan ang kanilang huling destinasyon.

Alam namin na ito ay pagbabago para sa marami naming mga pasahero, kaya’t namahagi kami nang ilang mga batayan upang matulungan kang isipin ang haharaping karanasan sa paglipat. Sa ibaba mo mahahanap ang disenyo’t rendering para sa bawat istasyon, isang mapa ng lugar na nagpapakita ng mga pasukan ng istasyon at mga katapat na hintuan ng bus, at isang patayo na paikot na mapa na nagpapakita kung paano ka maglalayag sa plataporma ng istasyon upang abutin ang tren.

Paglilipat sa mga linya ng light rail

Ang pagbukas ng East Link sa 2021 ay nagmamarka nang opisyal na panlunsad ng 2 Line na kumukunekta sa kampo ng teknolohiya ng Redmond, Bellevue, Mercer Island, at Judins Park papunta sa rehiyonal na sistema ng light rail. Ang 2 Line ay magpapatuloy sa kasalukuyang 1 Line sa istasyon ng International District/Chinatown at susundan ito sa Hilaga papuntang Northgate. Upang maabutan ng mga destinasyon sa Timog tulad ng mga istadyum ng palakasan, Airport ng Seatac, o Angle Lake, ang mga pasahero ng Eastside ay puwedeng lumipat sa 1 Line ng International District/Chinatown.

Makukuha itong buong mapa nang nalalapit na serbisyong network ng Link light rail sa website ng Sound Transit.

Ipinapakita ng mapang ito ang Link 2 Line na papahabain ang light rail sa pagitan ng Seattle at Downtown Redmond sa pamamagitan ng I-90. Ang 2 Line ay makikipagtagpo sa 1 Line ng International District/Chinatown Station at tutuloy pa-hilaga. Ang Seattle hanggang sa Redmond Technology Station ay magbubukas sa 2023 at ang mga istasyong SE Redmond and Downtown Redmond ay magbubukas sa 2024.
Link light rail – ang 2 Line | I-click upang palakihin

Mangyaring alalahanin na ang karagdagang impormasyon tungkol sa magkaagapay na mga lokasyon ay kasalukuyang pinaplano. Samakatuwid, itong impormasyon ay idadagdag pa lamang sa plano ng lugar ng istasyon at patayong paikot na mga mapa.

Mga pamasahe

Magkano ang aking magiging pasahe?

Ang pinakamadaling paraan ng pagbayad sa inyong pagsakay ay ang paggamit ng ORCA card na maaari ninyong bilhin sa kahit saang ticket machines namin. Maaari rin kayong magbayad ng aktuwal na salapi o sa pamamagitan ng Transit Go Mobile Ticket app. Pakitandaan na magbayad ng eksaktong pasahe kung magbabayad ng aktuwal na salapi dahil hindi kayo susuklian. Kung magbabayad ng aktuwal na salapi sa pagsakay sa Link system, kailangan kayong bumili muna ng ticket sa ticket vending machine.

ORCA card animation

Bakit gagamit ng ORCA card - dahil pinapadali nito ang paglipat!

Kapag kayo ay gumamit ng ORCA Card sa paglipat sa pagitan ng ORCA-family transit services, tulad ng Link light rail at mga bus ng Metro o Sound Transit, ang inyong bayad sa unang sakay ay pwedeng gamitin sa pangalawang pagsakay. Kung ang inyong pasahe sa pangalawang pagsakay ay parehas o mas mababa kaysa unang sakay, ang inyong paglipat ay libre. Kung mas mataas ang inyong pasahe sa pangalawang pagsakay, babawasin sa inyong ORCA card ang kakulangan mula sa inyong balanse sa E-purse. Ang halaga paglipat ay mapapaso sa loob ng dalawang oras mula ng una ninyong ginamit ang inyon ORCA Card sa pasimula ng inyong biyahe.

orca card ticket machine animation

Psahe sa Link:

Kasalukuyan ang pasahe ng sound Transit Link ay depende sa layo at nagmumula sa $2.25- $3.50 depende sa haba ng paglalayag.

trains transfer animation

Pasahe sa bus:

Ang pasahe ng isang matanda sa Metro ay mula sa $2.75 gamit ang aktuwal na salapi, ORCA Card o Transit Go Mobile Ticket hanggang sa mas mababa o libre para sa mga kwalipikadong mababang pasahe gamit ang ORCA card.

Ang pasahe ng isang matanda sa Sound transit ay mula sa $3.25 gamit ang aktuwal na salapi, ORCA Card o Transit Go Mobile Ticket hanggang sa mas mababa o walang bayad para sa mga kwalipikadong mababang pasahe gamit ang ORCA Card.

orca card reader animation